Støttekonsert – Brannmenn Mot Kreft

03
Okt 2019
Torsdag

Kjøp billett  Kombiner middag & konsert !

Støttekonsert for organisasjonen: Brannmenn Mot Kreft – Årets artister:
Endre Nordvik, Bergen Blues Band + Arne Bø & Himmel Og Hav !

Brannmenn mot kreft
er en forening som jobber for å redusere kreftrisikoen i brannyrket. Omfattende internasjonal forskning viser at brannfolk er overrepresentert ved en rekke ulike kreftsykdommer.
All røyk inneholder dessverre kreftfremkallende stoffer i større eller mindre grad, avhengig av hva som brenner. Selv rent trevirke avgir kreftfremkallende stoffer. Brannmenn-/kvinner blir eksponert for disse når de går inn i røyken for å slukke brann eller søke etter mennesker og dyr.

Frem til BMK satt dette på dagsordenen, var det vanlig at etter man hadde slukket brann, returnerte en til stasjonen i samme bekledning, våt og skitten, for så å henge tøyet opp i garasjen. Dette medførte da at både brannbiler og brannstasjon var full av kreftfremkallende sot og partikler.
Ved brannslukking og røykdykking møter man tusenvis av ulike kjemikalier og kombinasjoner av disse. En del av disse er kjent kreftfremkallende som f.eks: Asbest, Benzen, PAH, flammehemmere, Akrylamid, Formaldehyd, isocyanater osv. Rekken er dessverre lang.
Mange av disse stoffene blir tatt opp i kroppen gjennom huden, så det verneutstyret og brannbekledningen vi alltid trodde beskyttet oss, gjør ikke det. Dermed vil man eksponeres for dette hver gang man slukker brann, også ved øvelser.

Dette vil BMK gjøre noe med. Vi kan ikke akseptere at man allerede etter noen år i yrket skal ha forhøyet risiko for å utvikle kreft. Vi kan heller ikke akseptere at de brannfolk som allerede ofrer eget liv og helse for å redde liv, miljø og samfunnsverdier, skal stå alene igjen med en nesten uovervinnelig kamp mot NAV når man allerede kjemper for livet mot kreften. Det må gjøres endringer i yrkesskadelovgivningen slik at den rammede og familien blir ivaretatt på en rettferdig måte.

Brannmenn mot kreft har bidratt til en betydelig endring for norske brannfolks yrkeshygiene for å redusere eksponeringen mest mulig. Videre jobber vi med å øke kunnskapen hos norske brannfolk om hvordan de kan begrense eksponeringen på best mulig måte.

Mer info: www.brannmennmotkreft.no

kr 220  Flere konserter